Sykler Martin hjem eller hjemme? : En enkel forklaring på stedsadverb

martin sykler hjem vs. martin sykler hjemme

Hva betyr de to setningene under, og hvorfor er de forskjellige?

a. Martin sykler hjem hver dag.

b. Martin sykler hjemme hver dag.

 

Hva er forskjellen på hjem og hjemme?

Ok, la oss svare på spørsmålet over! Jeg illustrerer det med en liten historie om Martin:

 

a. Martin sykler hjemme hver dag

Martin er 8 år. Han har sommerferie. Martin har en ny sykkel og han elsker å sykle! Hver dag, etter at mamma og pappa har dratt på jobb, henter han sykkelen fra garasjen. Så sykler han rundt i stua og på kjøkkenet. Martin sykler hjemme hver dag!

Martin is 8 years old. He has summer holidays. Martin has got a new bicycle and he loves to cycle! Ever day, after mum and dad has gone to work, he gets his bicycle from the garage. Then he cycles around in the living room and in the kitchen. Martin cycles at home every day! 

gutt sykler hjemme

Image credit: gettyimages

 

b. Martin sykler hjem hver dag

Sommerferien til Martin er over. Martin sykler til skolen hver morgen. Mamma og pappa synes Martin har blitt veldig flink til å sykle i løpet av sommeren! Etter skolen, sykler Martin hjem. Martin sykler hjem hver dag.

The summer holiday is over. Martin cycles to school every morning. Mum and dad things Martin has become very good at cycling during the summer! After school, Martin cycles home. Martin cycles home every day.

Martin sykler hjem

Stock photo Freeimages

 

Stedsadverb: hjem og hjemme

Både hjem og hjemme er stedsadverb.

Et Adverb er et ord eller frase som modifiserer verb, adjektiv, preposisjoner, andre adverb og av og til substantiver og uttrykker måte, sted, tid eller grad. Noen vanlige norske adverb er ikke (nektingsadverb) og  (tidsadverb). Vi kan for eksempel bytte ut hjem og hjemme i setningen over med nå. Se her!

Han sykler nå

S     – V  –   Adv

Stedsadverb forteller hvor handlingen foregår (hjemme) eller hvilken retning handlingen har (hjem).

hvilket sted? Hjemme.

Dette forteller hvor handlingen foregår. I det første eksempelet sykler Martin på ett sted og han skal ikke noen steder. Handlingen er sykler. Og hvor sykler han? Hjemme.

Til hvilket sted? Hjem.

Dette forteller hvilken retning handlingen har. Det betyr at det forteller hvilket sted Martin sykler til. Han sykler fra skolen til huset sitt, derfor sykler han hjem.

 

 

Both hjem and hjemme are adverbs of place.

An adverb is a word or phrase that modifies the meaning of an adjective, verb, or other adverb, expressing manner, place, time, or degree. Some typical adverbs in Norwegian are ikke (not, adv. of negationand nå (now, adv. of time). Check out the example above which shows that we can swap hjem and hjemme with nå.

Adverbs of place can tell us where the action takes place (hjemme: at home) or in which direction the action takes place (hjem: home).

At which place? Hjemme.

This tells us where the action takes place. In the first example Martin cycles at a particular place and he is not going anywhere. The action is sykler: cycles. And where is he cycling? At home: hjemme

To which place? Hjem.

This tells us in which direction the action, or the cycling takes place. Martin is cycling from school to his home. 

A note for English speakers: similarly to English, we don’t say “to home” (til hjem), we just say “home” (hjem). However, in English the word home is used with the preposition at when we say at home. In Norwegian it is incorrect to say “på hjem” or “på hjemme”. Hjemme already includes the information that we are at home.

 

Flere stedsadverb

Se tabellen nedenfor for flere eksempler på stedsadverb.

På stedet Eksempel Til stedet Eksempel
oppe Fuglen er oppe på taket. opp Fuglen klatrer opp.
nede Han er nede i hagen. ned Hun ser ned fra balkongen.
inne Det er varmt inne i huset. inn Vi må gå inn i huset.
ute Det regner ute. ut Jeg skal (gå) ut i hagen.
her Hun er ikke her. hit Når kommer hun hit?
der Jeg skal bo der i et år. dit Jeg reiser dit med tog.
framme Toget er framme klokka 8. fram Kan du komme fram?
borte Vi er borte i jula. bort Vi skal reise bort i jula.

 

Vanlige verb

Når vi bruker stedsadverbene som betyr på stedet, bruker vi ofte verbet er (å være). Det er vanlig å være på et sted, for eksempel hjemme. Men det er for eksempel ikke så vanlig å sykle hjemme slik Martin gjorde i sommerferien.

Hvis vi bruker den andre typen som betyr til stedet kan vi bruke veldig mange verb som forteller om en handling som har en retning. For eksempel å gå, å reise, å komme, å klatre og å se (i en bestemt retning).

When we are using adverbs of place which mean at a place, we often use the verb to be (å være). It’s quite normal to be in a place, for instance at home. But it’s not normal, for instance, to cycle at home like Martin did in his summer break.

If we are using the other type which means to a place we can use several different verbs which tell us about an action which has a direction. For example to go, to travel, to come, to climb and to look.

 

 

Leave a Reply