En introduksjon til Norskprøven

Hva er Norskprøven, hvor er denne prøven, hva er prisen, er Norskprøven det samme som Bergenstesten? Hvor finner jeg hjelp til å øve meg? Denne artikkelen gir deg svaret på mange ting du kanskje lurer på om Norskprøven. Påmeldingen for neste prøvedato (28. november til 8. desember 2016) er åpen nå fra 12. oktober til 21. oktober!

Exam in Norwegian

Hva er Norskprøven?

Norskprøven er en skriftlig og en muntlig prøve som gir innvandrere et bevis på norskkunnskaper. Den organiseres av Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk. Vox er en etat underlagt Kunnskapsdepartementet. De jobber blant annet med norskopplæring for voksne. Informasjonen du finner her er hentet fra Vox og gir en kort introduksjon til Norskprøven.

Skriftlig:

Den skriftlige prøven er digital og du vil ta den på datamaskin. Se eksempeloppgaver for skriftlig prøve for å få vite hvordan de ulike oppgavetypene er.
Den skriftlige prøven har tre deler:
• lytte (25–50 minutter)
• lese (75 minutter)
• skrive (90 minutter)

 

Muntlig:

Den muntlige prøven er delt inn i to deler:
• samtale
• individuell
Du må velge nivå A1–A2, nivå A2–B1 eller nivå B1–B2 når du melder deg opp. Den muntlige prøven varer i 20 til 30 minutter.
Se på eksempeloppgaver for muntlig prøve (pdf) for å få vite hvordan de ulike oppgavetypene er. Du kan forberede deg på hva du skal svare hvis du blir spurt disse spørsmålene.

Hvem kan ta Norskprøven?

Alle som ønsker det, kan melde seg opp til prøven.

 

Er prøven gratis?

Hvis du har rett til gratis opplæring i norsk, har du rett til å ta alle delprøvene gratis én gang.
Hvis du ikke har rett til gratis opplæring i norsk, eller du har tatt prøven før, må du betale en prøveavgift for å ta prøven.
Hvis du lurer på om du har rett til gratis norskopplæring, kan du lese mer om rett og plikt på IMDi sine nettsider.

Er prøven obligatorisk?

Norskprøven kan være obligatorisk for noen. Hvis du lurer på om det er obligatorisk for deg å ta prøven, kan du lese mer på IMDi sine nettsider.

Hva er prisen?

Prisen varierer fra fylke til fylke, men prisen på en del av prøven (skriftlig eller muntlig) er på rundt 800-950 kr i Oslo og Akershus (sist sjekket 12. oktober 2016)

Det er ingen ledige plasser i mitt område! Hva skal jeg gjøre?

Hvis du bor i Oslo bør du se om det er ledige plasser i Akershus. Mange av stedene kan du reise til enkelt med kollektivtransport eller bil, for eksempel i Lørenskog. Sjekk nøye om det er mulig for deg å reise til opplæringssenteret du velger.

 

Hvilket nivå skal jeg velge?

Du må velge nivå A1–A2, nivå A2–B1 eller nivå B1–B2 når du melder deg opp.
Vet du ikke hvilket nivå du er på? På denne siden får du hjelp til å velge nivå.
Du kan også ta kontakt med Digital Norwegian for å ta en skriftlig eksempelprøve med lærer og et muntlig Skype-intervju for å sjekke hvilket nivå du er på. Dette er gratis og uforpliktende. Senere kan du velge å fortsette med betalte timer for å forberede deg til prøven.

Hvorfor finner jeg ikke “Norskprøve 1, 2 og 3”?

I 2015 fikk Norskprøven nytt navn. Før måtte du velge hvilket nivå du ville teste deg på og det fantes tre prøver, Norskprøve 1, Norskprøve 2 og Norskprøve 3. Det betyr at folk kanskje ikke bestod prøven sin og måtte ta den på nytt.

Nå velger du enten A1-A2, A2-B1 eller B1-B2. For eksempel A2-B1 tester om du er på nivå A2 eller B1. Hvis du får en lav poengsum stryker du ikke prøven, men du får resultatet A2. Hvis du får godt resultat, får du B1.
• Nivå A1 tilsvarer den gamle Norskprøve 1
• Nivå A2 tilsvarer den gamle Norskprøve 2
• Nivå B1 tilsvarer den gamle Norskprøve 3
• Nivå B2 gir grunnlag for opptak til høyere utdanning.

Ett av kravene for opptak til høyere utdanning i Norge er dokumenterte ferdigheter i norsk på nivå B2.

Hvordan melder jeg meg opp?

Du kan melde deg opp til Norskprøven på nettsiden til Vox.
Oppmeldingen er åpen fra 12. oktober 09.00 til 21. oktober klokka 15.00.

I mange kommuner er det få plasser. For eksempel i Oslo blir det fullt veldig tidlig. Det er derfor lurt å melde seg opp tidlig i oppmeldingsperioden!

Hvor arrangeres prøven?

Prøven blir arrangert i alle fylker. Du kan selv velge prøvested når du melder deg opp. Oppmelding til prøven er bindende. Du kan ikke melde deg opp når oppmeldingen til prøven er stengt.

 

Når arrangeres prøven?

Norskprøven blir arrangert to ganger hvert år. De to neste prøveperiodene er:
• fra 28. november til 8. desember 2016
• fra 22. mai til 7. juni 2017

Hvis du har meldt det opp vil du få innkallingsbrev fra prøvestedet senest to uker før du skal ta prøven. Les mer på Vox sine nettsider om prøvedatoene.
Hvis du har spørsmål om prøvedatoen din, må du kontakte prøvestedet.

Kan jeg studere på høyskole eller universitet hvis jeg har Norskprøven?

Får du resultat B2 på alle de fire delprøvene på norskprøven har du gode nok norskferdigheter til å søke høyere utdanning. Det er viktig å passe på at Norskprøve B2 tilsvarer karakteren 2 (bestått) fra videregående skole. Noen studier krever bedre karakter i norsk enn 2. Du bør derfor sjekke hvordan poengene fra ulike prøver beregnes på Samordna Opptak.

 

Er Norskprøven det samme som Bergenstesten?

Nei, Bergenstesten (Test i norsk, høyere nivå) er en prøve som organiseres av Folkeuniversitetet. Den tester norskkunnskaper på høyere nivå (B2 og C1). Den består av en skriftlig og en munlig test. De fleste tar ikke begge to.
Testen avholdes tre ganger i året og neste test er 14. januar 2017. Informasjon finner du på Folkeuniversitetets sider.

 

Bør jeg ta Bergenstesten eller Norskprøven B1-B2?

Det er vanskelig å si hvilken du bør velge. Det spørs på hva du trenger testen til. Du bør undersøke grundig og velge testen som passer for dine mål. Bergenstesten har lenge vært den mest anerkjente prøven i norsk på høyere nivå og gir grunnlag til opptak på universitetstudier på norsk. Men i dag gir også Norskprøven på nivå B2 grunnlag til opptak på høyere utdanning.

Til noen utdanninger kreves det at du har minst karakteren 3 i norsk fra videregående skole eller tilsvarende. På Bergenstesten har du mulighet til å få karakterer som tilsvarer 2 (bestått), 3, 4, 5 og 6. Men hvis du tar Norskprøve og får B2, vil prøven tilsvare karakteren 2 (bestått) uansett. Noen studier, f.eks lærerutdanning og politiutdanning, krever bedre karakter enn 2. Du bør derfor sjekke opptakskravene til ditt studie på Samordna Opptak før du bestemmer deg for hvilken prøve du tar.

Muntlig del av Bergenstesten er beregnet for helsepersonell og andre som må dokumentere sine muntlige norskkunnskaper. Det er ikke sikkert at du trenger Bergenstesten, men det er lurt å sjekke.

Bergenstesten oppfattes som vanskeligere enn Norskprøven og kan i noen kommuner være dyrere enn Norskprøven. Hvis du vil se tidligere eksamensoppgaver fra Bergenstesten kan du kjøpe dem fra Folkeuniversitetets nettsider. Det er også lurt å snakke med andre som har tatt Norskprøven eller Bergenstesten og høre deres erfaringer.

 

Hvordan kan jeg øve til prøven?

Du kan prøve eksempeloppgaver på datamaskinen her. Dette er et eksempel på hvordan prøven kan se ut. For at programmet skal fungere godt må du bruke en oppdatert nettleser. De muntlige eksempeloppgavene kan du øve på sammen med en annen person som kan lese spørsmålene for deg og gi deg tilbakemelding.

I tillegg finnes det flere ressurser på nettet som kan hjelpe deg med å øve til prøven, men de kan være vanskelige å finne. Her er noen:

Hvis du har norsk familie eller venner som kan gi deg tilbakemeldinger på ditt muntlige og skriftlige nivå er det lurt å spørre dem om hjelp i perioden før prøven. Hvis du går på norskkurs eller tar timer med lærer bør dere også bruke litt tid på å øve til prøven.

 

Kan jeg få profesjonell hjelp med å øve til Norskprøven?

Ja, Digital Norwegian tilbyr personlige privattimer for å øve til Norskprøven. Til en vennlig pris vil du få norskundervisning som er spesielt tilpasset deg og dine behov for at du skal lære det du trenger for å bestå! Det er mer effektivt enn et gruppekurs fordi du kan fokusere på det du trenger å lære, og mer motiverende enn et nettkurs fordi du har faste Skype-leksjoner med din egen lærer!

Du vil gjøre muntlige eksempeloppgaver med din norsklærer via Skype og få tilbakemelding på skriftlige eksempeloppgaver. Du vil også få relevante oppgaver for å forbedre deg i de temaene eller bli flinkere til å bruke grammatikk som du har mest problemer med. Les mer om detaljer og pris her.

Norskprøven Preparation Package

PS: Selv om jeg har prøvd å samle så korrekt informasjon som mulig, kan det hende at noe av informasjonen er utdatert eller feil. Sjekk Vox sine nettsider for å dobbeltsjekke at informasjonen er riktig før du tar et valg basert på bare denne bloggen.

Leave a Reply