3 Norwegian speaking events in Oslo you must try

people socialising in norwegianDen største utfordringen som mange har er å finne muligheter til å faktisk snakke norsk i hverdagen. Mange snakker kun engelsk eller andre språk på jobben og sitt eget morsmål hjemme. Ute i butikken og på serveringssteder snakker de ansatte gjerne engelsk. Og det krever en del energi å hele tiden måtte be folk om å snakke norsk saktere og gjenta en gang til.

Her har jeg samlet en kort liste over 3 arrangementer som regelmessig holdes i Oslo som er møteplasser for folk som vil bli bedre i norsk og nordmenn eller andre som har bodd i Norge lenge som vil hjelpe andre med å lære norsk.

 

The biggest challenge for a lot of Norwegian learners is finding opportunities to actually speak Norwegian in daily life. Many people only speak English or other languages at work and stick to their own mother tongue at home. In shops, restaurants and bars the staff are happy to speak English. And having to ask people constantly to speak Norwegian more slowly and repeat one more time requires a lot of energy.  

Here I’ve collected a short list of 3 events that are held on a regular basis in Oslo and which are meeting points for people who want to improve their Norwegian skills as well as Norwegians or people who have lived in Norway for a long time and wish to help other learn Norwegian.

 

1. Språkkafé på bibliotekene

Language Café at the libraries

språkkafe foto fra deichmanske bibliotek

Deichmanske bibliotek arrangerer regelmessig språkkaféer. Her møter du andre som vil øve på å snakke norsk og frivillige som er der for å hjelpe deg med hvordan du sier ting. Arrangementene er gratis, men noen ganger er det få plasser så du må melde deg på før du kommer. Noen av arrangementene er i regi av Røde Kors. I Oslo finner du biblioteker med språkkafé i mange bydeler, f.eks

  • Hovedbiblioteket / Main library
  • Gründerløkka
  • Tøyen
  • Lambertseter
  • Furuset
  • Røa
  • Majorstuen
  • Bøler
  • Holmlia
  • Bjerke

Se en fullstendig liste over kommende språkkaféer på Deichmanske biblioteks nettsider.

 

English:

Deichman public libraries regularly organise language cafés. Here you’ll meet other who want to practice speaking Norwegian and volunteers who are there to help you with how to say things. The events are free, but sometimes there are limited spots to you need to sign up before you come. Some of the language café events are organised by the Red Cross. You may find a library close to where you live in the list above. For a full list of language cafes in libraries in Oslo check Deichman library’s site.

 

2. Expats in Oslo Meetup

litteraturhuset meetup norsk

Hver fredag kveld kl. 18:00 på Litteraturhuset møtes meetup-gruppen Expats in Oslo for arrangementet, “Snakker du norsk?”. Det er gratis å delta. Litteraturhuset er et aktivitets- og kulturhus i Oslo med fokus på litteratur og bøker, og de har en kafé med både mat og drikke. Dette er en uformell måte å øve på norsk og være sosial på i Oslo.

Every Friday evening at 18.00 at Litteraturhuset i Oslo there is a meetup organised by the group Expats in Oslo called “Snakker du norsk”. It’s free to attend. Litteraturhuset is an activity and cultural centre in Oslo focusing on litterature and books, and they have a café which serves both food and drinks. This is an informal way to practice Norwegian while socialising in Oslo.

 

3. Mundo Lingo – snakk de språkene du vil

MundoLingo – Practice all the languages you want!

mundo lingo in oslo

Mundolingo i Oslo er også et ukentlig arrangement organisert gjennom Meetup. Dette arrangementet startet i Argentina og holdes i dag rundt omkring i verden for å samle lokale og utenlandske som bor i samme by. Alle kan velge klistremerker med flaggene til alle de språkene de snakker, eller vil lære. Alle klistrer disse på seg og samtalene kan begynne! Det er veldig morsomt og sosialt, og alle kan få en sjanse til å lære eller lære bort et språk. I Oslo har du en god mulighet til å øve på norsk. MundoLingo skjer hver onsdag kveld fra kl. 19 på Gatsby Bar i Oslo og er gratis. I baren serveres det drikke.

MundoLingo Oslo is also a weekly event organised through Meeup. This event started in Argentina and is now organised around the world in different cities in order to unite locals and foreigners. Everyone gets to choose stickers with the flags of all the languages they speak, or want to learn. Everyone then puts the stickers on themselves and the conversations can begin! MundoLingo is a really fun and social event and everyone may get the chance to learn or teach a language. In Oslo you’ll definitely get the opportunity to practice Norwegian with natives. MundoLingo takes place every Wednesday at 7 pm at Gatsby Bar in Oslo and is free. Drinks are served in the bar.

 


Er du interessert i å delta i Digital Norwegians nye Meetup, Norsk i naturen?

Vi møtes i en park eller går på en kort tur i Oslo-området og øver på å snakke norsk. Arragementet organiseres av en norsklærer og er gratis.

 

Are you interested in attending Digital Norwegian’s new Meetup, Norsk i naturen (Norwegian in nature)?

We will meet in a park or go for a short hike in the Oslo area and practice speaking Norwegian. The events are organised by a Norwegian Teacher and is free. 

 

MER INFORMASJON/ MORE INFORMATION 

snakk norsk i naturen

 

Leave a Reply